Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Warszawie

Bezpiecznie i wygodnie

VISION to najbardziej uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne z najszerszym
na polskim rynku zakresem usług dentystycznych. Posiadamy ofertę dla Klientów
indywidualnych, oraz instytucjonalnych. Nasze ubezpieczenie zachęca do
systematycznej profilaktyki i pozwala na leczenie w optymalnych warunkach
u wybranego przez siebie lekarza i w placówce odpowiadającej własnym
potrzebom. W ramach ubezpieczenia można korzystać z pełnej gamy świadczeń
ambulatoryjnych.

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego VISION:

obrazek bezgotówkowe korzystanie z usług lekarzy i placówek kontraktowych na terenie całego kraju

obrazek wolny wybór lekarzy i placówek medycznych w całej Polsce

obrazek nielimitowany dostęp do lekarzy wszelkich specjalności

obrazek nieograniczona liczba badań zaleconych przez lekarzy

obrazek ochrona ubezpieczeniowa podczas podróży zagranicznych

Świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia VISION:

1) Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

2) Konsultacje lekarskie.

3) Wizyty domowe.

4) Szczepienie przeciw grypie raz w roku kalendarzowym.

5) Badania laboratoryjne zalecone przez lekarza.

6) Badania diagnostyczne zalecone przez lekarza.

7) Zabiegi pielęgniarskie.

8) Środki pomocnicze.

9) Koszty leków.

10) Zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

11) Psychoterapia

12) Dzienny zasiłek szpitalny.

13) Leczenie dentystyczne i protetyka.

14) Assistance

15) Operacje

16) Poważne zachorowania

17) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Istotną zaletą ubezpieczenia VISION jest wolny wybór lekarza. Możesz korzystać z sieci lekarzy i placówek kontraktowych w całej Polsce. W ramach tej sieci zapewniamy swoim Klientom wysoką jakość świadczonych usług, gdyż przy wyborze lekarzy opieramy się na współpracy z Izbami Lekarskimi, a placówki medyczne wybieramy na podstawie dokładnie sprecyzowanych kryteriów.

Jeżeli zdecydujesz się na wybór naszej placówki kontraktowej, leczenie zapewnione będzie bezgotówkowo. W przypadku leczenia u lekarza spoza naszej sieci, dokonamy zwrotu poniesionych kosztów na podstawie imiennego rachunku, zgodnie z wykazem świadczeń zdrowotnych.

Posiadając kartę VISION masz możliwość wyboru w ramach szerokiej sieci ponad 300 placówek medycznych współpracujących z nami. W Warszawie są to m.in. LIM, LUX-MED, CM DAMIANA, ENEL-MED, PROMEDIS, DANTEX-MED. W tych placówkach posiadacz ubezpieczenia VISION obsługiwany jest bezgotówkowo-okazując tylko kartę i dokument tożsamości. Możesz również skorzystać z konsultacji dowolnie wybranego przez siebie lekarza na terenie całego kraju. Weź w tej sytuacji imienny rachunek, z nazwą konsultacji lub badania a otrzymasz zwrot poniesionych kosztów.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA:

łatwy i nieograniczony dostęp do lekarzy łatwy i nieograniczony limitami dostęp do lekarzy wszystkich specjalności (w tym profesorów i docentów)

-bez limitów, bez skierowań, bez kolejek

badania laboratoryjne i diagnostyczne badania laboratoryjne i diagnostyczne zlecone przez lekarza - bez ograniczeń

wysoka jakość usług medycznych wysoka jakość świadczonych usług medycznych (najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, najlepsze

laboratoria) przez wyselekcjonowane placówki

najszerszy na ruynku zakres usług dentystycznych najszerszy na rynku zakres usług dentystycznych, protetyka, implantologia, ortodoncja

możliwość wyboru dowolnego lekarza i placówki możliwość wyboru dowolnego lekarza i placówki, w której chcesz się leczyć

brak problemu z rejestracją wizyty brak problemów z rejestracją, dogodny sposób zapisywania się na wizyty, umawianie na konkretną godzinę

uśmiech w recepcji uśmiech w recepcji

szeroki zakres świadczeń medycznych szeroki zakres świadczeń medycznych pozwoli dobrać Ci wariant dopasowany do Twoich – indywidualnych potrzeb

płacimy za pobyt w szpitalu płacimy Ci za każdą dobę pobytu w szpitalu nawet do 350 zł

chronimy w podróży chronimy w podróży zagranicznej – pokrywamy koszty leczenia poza granicami do 15 00 euro na całym świecie

możliwość potwierdzenia opinii medycznej możliwość potwierdzenia posiadanej opinii medycznej przez światowej klasy lekarza - eksperta w danej

dziedzinie w ramach usługi BEST DOCTORS

wygoda leczenia wygoda – ponad 300 najlepszych placówek na terenie całego kraju (w Warszawie ponad 100), w których możesz

korzystać ze świadczeń na zasadzie BEZGOTÓWKOWEJ

zniżka przy ubezpieczeniu rodziny doceniamy Twoją troskę o najbliższych – korzystaj ze zniżki przy ubezpieczeniu członków rodziny

stała składka ubezpieczenia kontrolujesz swoje wydatki dzięki stałej miesięcznej składce:

Aby zapewnić naszym Ubezpieczonym opiekę na najwyższym poziomie każdy wariant VISION zapewnia szeroki zakres ASSISTANCE. Idea assistance polega na stałej opiece nad klientami i zaspokajaniu ich potrzeb w sytuacji kłopotów lub nieszczęśliwego zdarzenia. Bez względu na to czy zdarzenia ma miejsce w domu, w pracy czy w czasie podróży celem firmy świadczącej usługi assistance  jest organizacja potrzebnej pomocy w jak najkrótszym czasie

VISION ASSISTANCE to szeroki zakres pomocy medycznej na terenie całej Polski

przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu , 365 dni w roku.

W ramach VISION ASSISTANCE otrzymują Państwo:

wizyty domowe lekarza wizyty domowe lekarza

opiekę pielęgniarską domową opiekę pielęgniarską domową

transport medyczny transport medyczny

pomoc psychologa pomoc psychologa

dostawę leków dostawę leków

opiekę nad osobami niesamodzielnymi opiekę nad osobami niesamodzielnymi

organizację wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego organizację wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

rehabilitację rehabilitację

Wizyta lekarska po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu.

Gdy objęta ubezpieczeniem VISION ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje Centrum Organizacyjne organizuje wizyty lekarza pierwszego kontaktu w domu jak również  w innym miejscu pobytu. Jeśli lekarz pierwszego kontaktu skieruje pacjenta do lekarza specjalisty CO organizuje też wizyty specjalistyczne. Liczba wizyt lekarskich jest nieograniczona.

Opieka pielęgniarki

Po hospitalizacji pacjenta i przewiezieniu go do domu, priorytetem staje się jego rekonwalescencja. Gdy istnieją wskazania lekarskie CO organizuje wizytę pielęgniarki, która wykona podstawowe zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne czy higieniczne. Ubezpieczony powinien przedstawić zalecenia lekarskie dotyczące wymaganych zabiegów pielęgniarskich. 

Transport do i z placówki

Centrum Organizacyjne organizuje transport w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej a także transport powrotny do miejsca zamieszkania. Jeżeli jest takie wskazanie lekarskie, CO organizuje rónież transport  pomiędzy placówkami medycznymi. Transport organizowany jest zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego.

Organizacja procesu rehabilitacyjnego

CO organizuje oraz pokryje koszty wizyt fizykoterapeuty w domu osoby objętej VISION  lub organizuje i pokryje koszty transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz koszty procesu rehabilitacji. Zabiegi organizowane są zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Dostawa leków przypisanych przez lekarza

CO organizuje zakup i dostarczenie leków do miejsca pobytu gdy Ubezpieczony wymaga leżenia. Usługa dotyczy wyłącznie leków przepisanych przez lekarza. Centrum Organizacyjne  nie pokrywa kosztów leków.

Pomoc psychologa

CO organizuje i pokrywa koszty specjalistycznej pomocy psychologicznej w przypadku trudnych momentów związanych ze śmiercią, chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem bliskich Ubezpieczonego.

Wypożyczenie lub zakup oraz dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Usługa jest organizowana, gdy lekarz zaleca Ubezpieczonemu używanie sprzętu rehabilitacyjnego. CO organizuje i pokrywa koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, a także dostarcza sprzęt rehabilitacyjny do miejsca pobytu chorego.

Dlaczego VISION?

bez względu na to gdzie mieszkasz lub dokąd wyjeżdżasz, dajemy Ci dostęp do usług placówek medycznych na terenie całej Polski,

korzystasz bezgotówkowo ze świadczeń w naszych placówkach kontraktowych lub przesyłasz nam rachunki, na podstawie których zwrócimy Ci koszty konsultacji i badań,

pomyśl o wygodzie jaką zapewni Ci prywatna opieka zdrowotna - brak kolejek, problemów z rejestracją, dogodny sposób zapisywania się na wizyty, umawianie na konkretną godzinę,

VISION to ubezpieczenie zdrowotne z najszerszym na polskim rynku zakresem usług stomatologicznych,

doceniamy Twoją troskę o najbliższych - korzystaj ze zniżki przy ubezpieczeniu członków rodziny,

Zaufaj naszemu doświadczeniu, wybierz VISION - szeroką ofertę ubezpieczenia

zdrowotnego spełniającą oczekiwania najbardziej wymagających.

Copyright©2010 zdrowotne.biz